LS60 LIFT & SLIDE

· Стъклата и фитилите EPDM осигуряват максимална херметичност за въздух и вода.
· Свързване на касата и крилата под ъгъл 45 °
· Използването на пресови ъгли и щифтови връзки, комбинирани и с други системи.
· Широка гама от приложения за двойни, тройни каси с релси с вграден комарник, подвижни и неподвижни заграждения.
· Възможност за използване на подвижна крила върху еднорелсов корпус, който може да се плъзне във вратата.
· Специална връзка на ъглите на крилата
· Избор на капаци, подсилени с допълнителен профил
· Избор на капаци с товароносимост от 300 кг и 150 кг
· Използването на стоманени релси
Call Now Button