FC50 AST

· Стъклата и системните фитили EPDM осигуряват максимална херметичност за въздух и вода.
· Комбинация от вертикален профил-хоризонтален профил на кондензатен канал.
· Комбинация от вертикален профил-вертикален профил или хоризонтален профил-хоризонтален профил без кондензатен канал.
Call Now Button